Vua Nệm Tuyển Dụng

20 Công Việc Đang Chờ Bạn

Chào mừng bạn đến với Ngôi Nhà Vua Nệm
Chúng tôi luôn chào đón những người phù hợp với 6 giá trị cốt lõi: Integrity, Nhận trách nhiệm, Máu lửa, Yêu thương đồng đội, Dịch vụ Wow, Làm việc dựa trên dữ liệu cùng tham gia vào mái nhà chung.
Trở thành một bạn đồng hành cùng chúng tôi, bạn sẽ được sống trọn từng giây, nuôi dưỡng và phát triển từng phút với bản sắc văn hóa chỉ có tại Vua Nệm.
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam

Khối kho vận

Khối văn phòng

Khối Bán hàng

Vua Nệm - Mái nhà cùng nhau sống trọn
Khi cùng đồng hành trong ngôi nhà lớn, Bạn và Vua Nệm cần có tiếng nói chung trên cơ sở hệ giá trị cốt lõi:
Giá Trị Cốt Lõi: Integrity - Nhận trách nhiệm - Máu lửa - Yêu thương đồng đội - Dịch vụ Wow - Làm việc dựa trên dữ liệu
Khi đó, bạn sẽ nhận ra đường đi của mình, đam mê theo đuổi đến cùng với tình yêu với công việc, với Công ty.
Vua Nệm đồng hành cùng sự phát triển của Bạn!
Cuộc sống ở Vua Nệm
Khi bạn bắt đầu bước vào mái nhà chung với Vua Nệm, bất kể bạn là ai, đến từ đâu, Bạn chính là một cộng sự trân
quý cùng Vua Nệm tạo nên những điều phi thường nhỏ bé, đưa Vua Nệm trở thành:
"Nơi làm việc lý tưởng: Cùng góp sức - Cùng phát triển - Cùng thành công"