Câu hỏi thường gặp
Trả lời : Ứng viên không mất bất kì khoản phí nào trong quá trình ứng tuyển tại Vua Nệm
Trả lời : Có. Ứng viên ứng tuyển lại trên website, bộ phận Tuyển dụng sẽ liên hệ với hồ sơ phù hợp
Trả lời : Có. Ứng viên cũ có thể ứng tuyển lại trên website, bộ phận Tuyển dụng sẽ liên hệ với hồ sơ phù hợp
Trả lời : Ứng viên liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại hoặc email thư mời phỏng vấn, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp
Trả lời : Khi ký Hợp đồng lao động chính thức, nhân viên sẽ được đóng các loại bảo hiểm theo chính sách công ty
Trả lời : Truy cập fanpage tuyển dụng của Vua Nệm để nhận xem thêm các hoạt động nội bộ của Vua Nệm: https://www.facebook.com/VuaNemTuyenDung/
Trả lời : Chúng tôi sẽ liên hệ với hồ sơ phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc.
Trả lời : Qua quá trình đánh giá hồ sơ và phỏng vấn, chúng tôi sẽ cân nhắc vị trí phù hợp dành cho bạn.
Trả lời : Thông tin sẽ được gửi tới ứng viên qua thư mời phỏng vấn
Trả lời : Thời gian thử việc và lương thử việc sẽ được bộ phận tuyển dụng trao đổi khi ứng viên đạt tại vị trí ứng tuyển.